Om helbredelse ved forbønn, mm.

«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder… På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» Jesus sitert, i Markus 16.17-18

Les mer

Helbredelse og hjelp, ved egen bønn

«… Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Jesus sitert, i Markus 11.24

Les mer

Dåp

Ved dåp, døpes ens legeme, til Kristi legeme/kropp, og gjøres ved neddykking av legemet i vann.
Ordet for dåp på bibelens grunntekst, er «baptízô» (gresk),.. og er et ord som brukes om; dyppe, vaske, og døpe.

Ved dåp av ens legeme, til Kristi legeme/kropp, blir en rettferdiggjort ifra den såkalte arvesynden (fra syndefallet (1Mosebok 3)), slik at en kan bli fri negative frukter ifm arvesynden.

Les mer