Linker

 


Musikk-videoer

 

Bibelen

Det er nye-testamentet, som er den mest aktuelle delen av bibelen.

Det er mye aktuelt i gamle-testamentet også, men gamle-testamentet inneholder endel lover og påbud som kun var ment for jødene, inntil Jesus kom og oppfylte loven.

I gamle-testamentet, vil jeg bl.a anbefale Salomos ordspråk.

 

Bibelen på internett

 

Kjøp av fysisk bibel

 

Bibel-app for mobil og nettbrett

 

Andre som ber fram helbredelse og frihet

Misjonen Jesus Leger, med Svein Magne Pedersen.

Tilbyr bl.a forbønn via telefon (vanlig telefontakst),.. forbønn m/håndspåleggelse på senteret deres i Vennesla (utenfor Kristiansand),.. og har med jevne mellomrom helbredelses-møter ulike steder i landet.

De har også en telefon-kirke – Telekirken, hver onsdag kl 20, og kl 21,.. hvor en kan høre forkynnelse og vitnesbyrd om helbredelse,.. og hvor han på slutten ber for alle som har ringt inn.

Videre har de en YouTube -kanal,.. hvor en bl.a kan se folk vitne om ulike helbredelser (som ofte skjedde på sekunder og minutter),.. høre helbredelses-forkynnelse,.. og hvor han ber for seerene på slutten av videoene.

Flere vitnesbyrd om helbredelse, på web-sidene deres.

 

Israel

 

Ferie-reiser i kristen regi