Dåp

 

 

Pga syndefallet (se 1 Mosebok kap 3), så er vi alle endel av en fallen menneske-slekt.

Altså,.. at selve legemet vårt (ikke sjelen eller ånden vår, men vårt biologiske legeme),.. er av en fallen menneske-slekt.

Bibelen beskriver derfor vårt legeme, som synde-legemet (også kalt arvesynden).

 

Når en har et synde-legeme (arvesynden),.. så høster en fruktene av det (arvesyndens frukter).

Arvesynden gir altså negative konsekvenser for en, slik at ens liv blir mer eller mindre dårligere, enn det ellers ville ha vært.

 

Dåp til Kristus, setter en fri fra arvesynden

I en dåp, døpes ens legeme, til Kristi legeme / kropp.

Dette gjøres, ved at en kristen, dykker ens legeme ned i vann, for dåp til Kristi legeme.

 

Grunntekstene til Det Nye Testamentet (de eldste bibel-tekstene for Det Nye Testamentet), er skrevet på gresk.

Det greske ordet som er brukt for dåp i grunnteksten, er «baptízô»,.. som er et ord som brukes for: Dyppe, vaske, og døpe.

 

Når ens legeme er døpt til Kristi legeme,.. da får ens synde-legeme, del i Jesu legeme sin død på korset, del i Jesu legeme begravelse,.. og del i Jesu sin oppstandelse.

En har da dødd vekk ifra arvesynden,.. og blitt reist opp med Kristus, og er en ny skapning (født på ny).

En har forøvrig, fortsatt synde-legemet fysisk sett (slik at en fortsatt kan falle, og gjøre synd (og da høste syndens frukter)),.. men, ens legeme har fått del i Jesu sin død, begravelse, og oppstandelse,.. slik at en er blitt rettferdiggjort fra arvesynden, og oppreist med Kristus,.. og dermed slipper endel negative konsekvenser med å ha et synde-legeme.

 

 

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?

Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.

For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.

Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.

Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.» Romerne 6.3-8

 

«… den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann,

det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,» 1Peter 3.20-21

 

«Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,» Titus 3.4-5

 

«For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.» Galaterne 3.27

 

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2Korinter 5.17

 

 

Guds kraft handler i dåpen, ved tro til det

På samme måte som ved bønn, hvor det må tro til at Gud i utgangspunktet hjelper en når en ber (Mark 11.24),.. så må det tro til at Gud handler i dåpen,.. for at Gud skal kunne handle i dåpen.

 

«idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft – han som reiste Kristus opp fra de døde.» Kolosserne 2.12

 

På samme måte som ved forbønn,.. hvor den som ber for en kan kompensere for ens eventuelt manglende tro til bønnen (jo mindre det eventuelt må kompenseres for, jo lettere å kompensere),.. så kan nok den som døper en, kompensere for ens eventuelt manglende tro til at Gud handler i dåpen (så sant han/hun har sterk nok tro til det (jo mindre manglende tro det eventuelt må kompensere for,.. jo lettere å kompensere)),.. slik at det er en god mulighet for at Gud handler i dåpen, selv om en selv skulle mangle den troen.

 

Hvis en er døpt, av en kristen som vet hva dåp er (dåp av ens legeme, til Kristi legeme/kropp (full neddykking av ens legeme)),.. men en manglet troen til at Gud handler i dåpen,.. og den som døpte ikke har klart å kompensere for ens manglende tro (f.eks pga han/hun mangler tro selv),.. så vil Gud handle ifm dåpen, den dagen en får tro til at Gud handler ifm dåpen.

Hvis en føler at en sliter med denne troen,.. så bør en la seg døpe på nytt (av en som vet hva dåp innebærer (dåp av ens legeme, til Kristi legeme (full neddykking))),.. og som har tro til at Guds kraft handler i dåpen (slik at det er en mulighet for at den som døper en, kan kompensere for ens manglende tro,.. og at Guds kraft da kan handle).

 

 

Hvem kan utføre en dåp?

Alle som er kristne, og som vet hva dåp er, kan døpe.

I tillegg bør personen som døper en, ha tro til at Gud handler i dåpen.

 

 

 

Ivar M Tysse – 2019