Personvern

 

 

Abonnering på oppdateringer via epost

For å sende oppdaterings-eposter, blir epost-adressen lagret hos en webtjeneste-leverandør i Norge.

Oppdaterings-epostene sendes også med en webtjeneste-leverandør i Norge.

 

Avslutte abonnementet

Om du ønsker å avslutte abonnementet, klikk på teksten «avmelding», nederst i en av de mottatte oppdaterings-epostene. Klikk deretter på avmeldings-knappen, som kommer opp i nettleseren som åpnes automatisk (abonnementet avsluttes da umiddelbart).
Senere blir også epost-adressen slettet (ved en av de regelmessige oppdateringene av abonnements-registeret).

 

 

Forbønns-emner

Forbønns-emnene som sendes inn via forbønns-skjemaet, mottaes anonymt på epost.

Etter at det har blitt bedt over emnene eller emnet, blir forbønns-innsendingen lagret videre en stund (f.eks i noen uker, eller i noen måneder), for å eventuelt be på nytt senere.

Men normalt sett bees det én gang pr innsending,.. så om du ønsker at noe skal bli bedt over på nytt,.. send inn emnet eller emnene på nytt.

 

Selve epost-tjenesten (det tekniske og programvare), leveres av en webtjeneste-leverandør i Norge.

 

 

Epost-kommunikasjon

Det varierer hvor lenge ulike eposter blir lagret.
Noen eposter blir slettet ifra innboksen like etter de har blitt behandlet, og lagres da videre automatisk i ca ett år før de slettes helt.
Andre eposter kan bli valgt ut for lenger lagring (f.eks noen måneder ekstra, eller noe år, eller på ubestemt tid).
Hensynet med lagrings-oppleggene, er mtp mulig eller sannsynlig videre kommunikasjon senere ifm ulike emner i epostene, samt at ulike eposter kan inneholde informasjon som nå eller senere kan være nyttig for misjons og hjelpe-arbeidet på ulike måter.

 

Epost-adressene som slutter på @HelbredelseOgMisjon.no , benytter en webtjeneste-leverandør i Norge.

 

 

Sms-kommunikasjon

Noen sms’er slettes rett etter de er lest eller svart,.. mens andre kan være nyttig å lagre en stund, mtp mulig eller sannsynlig videre kommunikasjon senere, eller pga informasjon som på ulike måter kan være nyttig for misjons og hjelpe-arbeidet nå eller senere.

 

 

Trafikk-måling og trafikk-analyse

Internett-siden benytter Google Analytics, til å måle hvor stor trafikken er og har vært på web-området til ulike tider, samt for ulike sider på web-området, hvor trafikken kommer ifra (land og kommuner), hvor stor del av trafikken som er returnerende besøkene og nye besøkende, osv.
Trafikk-dataene mottaes i anonym form.

 

Hensikten med trafikk-målingen og trafikk-analysen, er å bidra til at de delene av misjons og hjelpe-arbeidet som har med web-området å gjøre, skal fungere best mulig,.. samt å få et bedre grunnlag for vurdere ressursbruk på de ulike delene av misjons og hjelpe-arbeidet som i større eller mindre grad involverer web-området.

 

 

Cookies (informasjons-kapsler)

For å måle og analysere trafikken på web-området (se over), setter Google Analytics tre ulike cookies, som heter; _ga, _gat, og _gid.