Bakgrunns-informasjon

 

 

Har vokst opp i en liten bygd på Osterøy, utenfor Bergen.

 

Er utdannet automatiserings-tekniker på teknisk fagskole, og har tidligere jobbet for det meste som skips-elektriker i utenriksfart.

 

Jobber idag kun med hjelpe og misjons-arbeidet.

 

Vokste opp med indremisjonen og bedehusliv (luthersk), og har reknet meg som kristen siden barndommen av.

I 2015 / 2016 fikk jeg et nytt syn på dåpen, som innebærer full neddykking,.. og døpte meg i april 2016, i Aalborg i Danmark (på daværende «Jesus Hotellet»), hos en kristen bevegelse som kaller seg for The Last Reformation.

 

For noen år siden (før jeg begynte med dette arbeidet), kom jeg ut for forskjellige belastninger (med stor bredde i type belastninger), som var sterke nok, til å skade min livs-situasjon veldig sterkt.

Iløpet av disse årene, fikk jeg utvidet kunnskap om og innsikt i, vanskelige situasjoner som kan ramme mennesker.

 

I samme periode, begynte jeg å oppsøke helbredelses-møter, hvor en kjent norsk helbredelses-predikant med navn Svein Magne Pedersen, ba for folk.

Hadde da liten eller ingen kjennskap til helbredelses-møter, og hadde dårlig innsikt i emnet helbredelse, og hjelp til andre ting fra Gud, og fikk her utvidet kunnskap om Guds rike på jord.

Her vitnet folk om fysiske plager som forsvant, og andre vitnet om en varme som kom på sykdomsstedet, og folk fikk også hjelp til ting som ikke hadde med sykdom og skader å gjøre.

Mange fikk også kunnskaps-ord via helbredelses-predikanten (gitt av Den Hellige Ånd / Gud).

Møtene hadde en mild og fin atmosfære.

 

Stilte meg selv en gang spørsmålet, «hvor sterkt virker bønn?» (hvis en selv ba) … og konkluderte foreløpig bare med at bønn fungerte, men var fortsatt usikker på hvor sterkt bønn fungerte og ikke.

 

Etterhvert kom jeg over noen kristne på YouTube (ifra forskjellige land), som ba fram helbredelser på gata (hvor mange ble mer eller mindre momentant helbredet),… og hørte også på noe tros-oppbyggende undervisning mtp bønn og helbredelse (av bla. Torben Søndergaard (dansk), og Peter Ahlman (svensk)).

Disse tingene, styrket troen på bønn.

 

Hadde endel bibelkunnskap ifra før, men begynte på denne tiden, å studere mer i bibelen (selvstudie), med hovedvekt på nye-testamentet, hvor jeg bl.a har studert på temaet helbredelse og bønn (blant flere bibel-temaer).

 

Fikk sterk tro til bønn til Gud, håndspåleggelser gjort i Jesu namn, osv.

Tro, er en av de store nøklene i bibelen,.. og tro til bønn, er nøkkelen til å kunne be fram helbredelser og annen hjelp.

(Det er ikke snakk om en tro, til at Gud uansett vil helbrede og hjelpe, men tro til at Gud vil komme til å helbrede og hjelpe, så sant ikke Gud må gjøre noe anderledes i den aktuelle situasjonen, pga andre hensyn som må taes).

 

 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far.« Jesus sitert, i Johannes 14.12

 

«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.

De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» Markus 16.17-18