Helbredelse og frihet som bees fram rett foran kamera – Kristen dokumentar-film

Dokumentar-film fra 2018, som bl.a viser helbredelse og frihet som blir bedt fram, rett foran kamera: The Last Reformation – The Life

(Eventuelt: YouTube – The Last Reformation – The Life)

 

Før en ser filmen, er det noen bibelvers, som er en fordel å kjenne til:

 

«Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager.»  Matteus 9.35

 

«De var kommet for å høre ham (Jesus) og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder, ble helbredet.» Lukas 6.18

 

«En i folkemengden svarte ham: Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som er besatt av en stum ånd.» Markus 9.17

«Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham!

Da skrek den høyt og slet hardt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa: Han er død.

Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp.» Markus 9.25-27

 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far.» Jesus sitert, i Johannes 14.12

 

«Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem.

De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegnene han gjorde.

For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet.

Og det ble stor glede der i byen.» Apostlenes gjerninger 8.5-8

 

«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.

… På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» Jesus sitert, i Markus 16.17-18

 

 

Om  ikke  norsk teksting automatisk kommer opp på filmen,.. klikk eventuelt på «tannhjul-symbolet», nede til høyre i film-vinduet,.. og velg «teksting», og deretter «norsk».