Advarsel mot falske helbredelses-evangelister, falske profeter, osv

 

 

I tillegg til ekte kristen helbredelse, finnes det desverre også falsk «helbredelse» forkledd i kristen drakt, falske profeter, osv.

 

«… falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd.» Jesus sitert, i Matteus 24.24

 

«Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.

På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?

Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!» Jesus sitert, i  Matteus 7.15-23

 

Er dette noe, som er vanlig i Norge (og ellers i verden)?

Ja,.. dette er noe som er veldig vanlig i Norge, og som en ser er vanlig rundt omkring i verden (hvor det i ulike land, nok er enda mer vanlig enn i Norge).

Flere av dem som forkynner helbredelse, og som ber og legger hendene på folk for «helbredelse og frihet»,.. og hvor de gjerne kaller seg evangelister, apostler, profeter osv,.. er desverre falske evangelister, falske apostler, falske profeter, osv,.. og som det står i bibel-verset over; kommer med dårlig frukt. Ikke manglende frukt, men dårlig frukt.

 

Hvor finner en dem?

Noen av dem reiser rundt i bl.a Norge og taler, og ber og legger hendene på folk, for «helbredelse og frihet»,.. i ulike menigheter, bedehus, og på ulike arrangement med kristen profil. De er både norske og utendlanske. Ikke alle av de som reiser rundt er falske, men flere av dem er det (hvor stor ca andel, er jeg mer usikker på,.. men før utgjorde de gjerne en ganske stor andel,.. men nå begynner det å bli flere av de som ber fram ekte helbredelse,.. men samtidig øker det gjerne på med de falske også).

 

Det samme ser en på norske TV-kanaler med kristen profil,.. hvor det er en blanding av ekte og falske kristne arbeidere innen helbredelse (både norske, og utendlandske),.. samt på utendlandske TV-kanaler med kristen profil. Det ser ut til å være en svært høy andel falske helbredelses-evangelister, -apostler, -profeter osv på disse TV-kanalene, iforhold til hvor mange ekte helbredelses-evangelister osv en finner på disse kanalene.

Også i andre kristne medier, som f.eks aviser med kristen profil, er det en blanding av ekte og falskt innen helbredelse.

Mange medier, er  ikke  skikkelig obs på de falske «kristne» arbeiderene innen helbredelse,.. slik at det falske slipper igjennom i stor skala desverre.

Og på internett selvfølgelig (blanding av ekte og falskt).

Også i kristne bokhandler-butikker, finner en undervisning skrevet av falske helbredelses-evangelister, falske profeter, osv.

 

Flere av «bibel-skolene» som har høy fokus på helbredelse, kommer også med falsk helbredelse, ved falske «kristne» arbeidere.

(Men når det er sagt, selv om en bibel-skole har falske arbeidere innen helbredelse,.. betyr det  ikke  at alle som arbeider og underviser der, nødvendigvis er falske «kristne». Flere av dem, kan være ekte kristne (men som  ikke  har lært å skille mellom det falske og ekte innen helbredelse,.. og som ellers kan ha blitt ført mer eller mindre vill innen falsk helbredelse og falske åndskrefter,.. som det står om i Matt 24.11, og 24.24)).

«Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.» Jesus sitert, i Matteus 24.11

«… falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» Jesus sitert, i Matteus 24.24

 

Flere av menighetene som har høy fokus på helbredelse, har desverre undervisning, forbønn og håndspåleggelse, av falske «kristne» arbeidere innen helbredelse. Dette kan være pastorer, forkynnere, gjeste-forkynnere, osv.

Men selv om det kan være fast forkynnelse i en menighet, av falske «kristne» arbeidere, og som kommer med falsk helbredelse (hvor det falske innen «helbredelse» osv, gjerne er veldig utbredt i menigheten),.. så kan også flere av de som forkynner fast i menigheten (f.eks pastorer, ulike forkynnere, osv), være ekte kristne, og hvor de gjerne  ikke  er obs på de falske «kristne» arbeiderene i menigheten, og de falske helbredelsene (hvor de gjerne  ikke  har viktig kunnskap og forståelse, til å lettest mulig skille mellom det ekte og falske),.. og hvor de gjerne ellers er blitt ført mer eller mindre vill innen falsk helbredelse og falske åndskrefter (som i bibel-versene over (Matt 24.11, og 24.24)).

 

I korte trekk: En finner falske «kristne» arbeidere med falsk helbredelse, overalt.

 

Hvem er disse falske «kristne» arbeiderne,.. og hvordan gjør de helbredelser og under?

Det jeg har fokusert spesielt på over, er de falske «kristne» arbeiderene innen helbredelse. Altså, personer som  ikke  er ekte kristne, og som samtidig kommer med falsk helbredelse (enten som falsk «evangelist», falsk «profet», osv,.. eller bare som en falsk «kristen»).

(Falske «kristne», finner en forøvrig både her og der (ikke bare innen falsk helbredelse) ).

 

 

Hvem er disse falske «kristne» arbeiderene?

Dette er personer, som gjerne selv rekner seg som kristne,.. men som det står i Matteus 7; som innvendig er glupende ulver, dårlige tre, og som dermed  ikke  gjør Guds vilje (det gode). I dette tilfellet, en falsk «kristen» arbeider.

 

«… De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.

På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.» Jesus sitert, Matteus 7.15-17

 

«Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!» Jesus sitert, i Matteus 7.21-23

 

 

Bibelen omtaler to menneske-typer; De som er barn av kjærligheten, og dermed er barn av Gud, for Gud er kjærlighet.

Og de som er barn av det onde, og dermed er barn av djevelen.

«På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.» 1 Johannes brev 3.10

Det er slike mennesker det her er snakk om. Altså, onde mennesker. Ikke «bare» at et menneske faller og gjør ondt nå og da (for også gode mennesker faller og gjør ondt),.. men at et mennesket er ondt på bunnen (at selve sjelen er ond / at personen er et dårlig tre tvers igjennom).

Et ondt menneske, er forøvrig  ikke  uendelig ondt,.. men hver av dem har sitt spesifikke ondskaps-nivå.

 

 

For å være barn av Gud, må en være barn av kjærligheten,.. for Gud er kjærlighet.

 

«Og dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.» 1 Johannes brev 1.5

 

«Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.» 1 Johannes brev 4.7-8

 

«Du kjære! Ta ikke etter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud.» 3 Johannes brev 11

 

 

(Men også gode mennesker kan som sagt falle og gjøre ondt nå og da,.. og eventuelt leve i ett eller flere fall over kortere eller lengre tid.

(Og det er derfor vi trenger Jesus, for å bli vasket ren ifra våre synder (ved at han tok straffen for våre synder på seg))).

«Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen,

og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.» Lukas 24.46-47

 

«Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, …» 1 Timoteusbrev 1.15

 

«… Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.» 1 Johannes brev 2.1

Så det er  ikke  snakk om, at en må ha klart å leve et syndfritt liv, for å være barn av Gud,.. eller at en må klare å leve syndfritt i fremtiden, for å være barn av Gud (en vil fortsatt falle nå og da). Men det som avgjør om et menneske er barn av Gud eller ikke, er om personen er god på bunnen eller ikke (om personens sjel er god).

Så det som altså er viktig mtp å være et barn av Gud, er  ikke  om en faller nå og da (selv om slike fall har sine bakdeler som er viktige å unngå),.. men det som er viktig mtp å være et barn av Gud, er å ha ha en grunn-leveregel som innebærer, å elske sin neste som seg selv (altså, å gjøre mot andre, det en vil at andre skal gjøre mot en selv (det å behandle folk skikkelig, osv),.. vanlig sunn folkeskikk ovenfor andre, for å si det på den måten (at det er ens grunn-leveregel)).

 

 

Onde mennesker derimot (onde sjeler), har  ikke  noen slik god grunn-leveregel i bunnen av seg,.. men har en grunn-leveregel som innebærer, å gladelig gjøre ondt mot andre, inntil et viss nivå av ondskap (avhengig av hvor ond personen er og ikke),.. for de situasjonene de vurderer sannsynligheten som stor nok til å tjene på det.

(Men i egne øyner, rettferdiggjør de denne væremåten ovenfor andre, og definerer det  ikke  som ondskap,.. men rettferdiggjør en skjev væremåte ovenfor andre (inntil et viss skjevhets-nivå (alt etter hvor ond personen er)), (men innerst inne, vet de 100%, at de har en ond grunn-leveregel ovenfor andre).

 

«La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes.» Jesus sitert, i Matteus 12.33

«Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.» Jesus sitert, i Matteus 12.35

 

Men, husk at gode mennesker (mennesker som er gode på bunnen), altså også kan falle, og også leve i et fall over kortere eller lengre tid. Så en person som gjør mye ondt (f.eks mer enn gjennomsnittet i samfunnet), er nødvendigvis  ikke  ond på bunnen.

 

Et ondt menneske (en person som er ond på bunnen), endrer seg ikke, (men vil alltid har sitt spesifikke ondskaps-nivå).

 

(Onde mennesker, kan også falle på «samme» måte som gode mennesker faller,.. men når onde mennesker faller, faller de utover sitt grunnleggende ondskaps-nivå).

 

(En annen (senere) artikkel, vil gå mer inn på temaet om onde og gode mennesker (onde og gode sjeler)).

 

 

Hvordan gjør de helbredelser og under?

De falske «kristne» arbeiderene innen «helbredelse», kommer som sagt  ikke  med god frukt.

«På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?

Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Jesus sitert, Matteus 7.16-17

 

De er som sagt onde personer (onde på bunnen), og har dermed har djevelen til far.

 

Videre beskriver bibelen slike falske arbeidere, som djevelens tjenere (men selv er de nok  ikke  klar over, at de tjener djevelen med sitt arbeid).

«For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler.

Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!

Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere …» 2 Korinterbrev 11.13-15

 

Kraften til å gjøre under og tegn, får de ved demoner / onde ånder, som er djevelens engler (tidligere falne engler som ble kastet ut av himmelen sammen med djevelen).

«Det ble en strid i himmelen: Mikael (en av Guds engler / overengel) og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler.

Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen.

Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.» Johannes Åpenbaring 12.7-9

 

På samme måte som ekte helbredelses-evangelister, bruker også de falske arbeiderene ofte navnet Jesus, når de skal gjøre under og tegn (f.eks samtidig som de legger hendene på noen), men hvor de altså istedet kommer med demoniske krefter (forkledd i kristen drakt).

 

Men, er de selv klar over, at det er ved onde ånde / demoner at de gjør under og tegn, og at manifestasjonene de legger opp til å fremkalle i folk, er demoniske manifestasjoner?

Det inntrykket jeg har, er at det ser ut til å være vanlig at de  ikke  er klar over at det er onde ånder de jobber sammen med (og at de dermed jobber for djevelen),.. men at at mange av dem (eventuelt alle av dem), er blitt forført / forblindet på dette området (hvor åndskreftene de jobber sammen med, nok har bidratt til å forblinde dem),.. og hvor de dermed tror de går i Guds kraft. Men, kanskje noen av dem, er klar over, at det  ikke  er Guds kraft de går i, eller er mer usikker på hvilke åndskrefter det er.

 

 

Hva skjer med dem som de skal helbrede, osv

Bibelen sier tydelig, at de falske «kristne» arbeidere innen «helbredelse» osv, også kan gjøre under og tegn,.. og jeg har selv hørt folk vitne, om problemer og plager som har forsvunnet, etter å ha vært hos slike falske arbeidere.

De kan nok gjøre mye av de samme, som ekte helbredelses-evangelister osv kan gjøre,.. få smerte til å forsvinne, få et ben som er for kort til å bli like langt som det andre, få en sykdom til å forsvinne, osv.

Men, det er som sagt djevelen og onde ånder en har med å gjøre,.. og de er  ikke  der for å hjelpe deg,.. men for å få mer eller mindre grep på deg (altså, å plage og ødelegge for deg på forskjellige måter),.. og en av måtene de bruker til å forføre folk på, er å «helbrede» og «hjelpe» først.

«…, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!» 2 Korinterbrev 11.14

Så selv om en skulle bli helbredet eller satt fri ifra en plage når en falsk arbeider ber for en,.. vil en totalt sett tape på det.

En kan f.eks få en ny og verre sykdom, og/eller bli svekket psykisk på ulike måter, få et tankekjør (aldri fred i tankene), stadig få ulike små-sykdommer (som influensa, forkjølelse (altså, mye mer enn hva som er normalt)), få fysiske problemer, smerte,.. og/eller at åndene bidrar til misforståelser og skader på relasjoner til ulike andre mennesker,.. og/eller at åndene bidrar å forvirre en mtp hva som er ekte kristendom),..  osv osv. Onde ånder, kan ødelegge for en på mange forskjellige måter.

Hvor mye de onde åndene ødelegger for en og ikke, vil variere, da det varierer hvor onde de ulike åndene er.

Måten de onde åndene får tilgang til å ødelegge for en på, er bl.a med å ta bolig i ens kropp (etter at den falske arbeiderene f.eks har lagt hendene på en, eller bare at en åpnet seg for åndskreftene på det falske helbredelses-møtet etc),.. men, de kan også feste seg til en, på andre måter,.. og en kan få flere ulike ånder i kroppen, som ødelegger for en på forskjellige måter.

 

Men,.. det er  ikke  bare når de falske arbeiderene skal «helbrede», at en kan få onde ånder i kroppen, som vil ødelegge for en på forskjellige måter.

Noe som er vanlig, er at de skal gi en «Den Hellige Ånd», med f.eks håndspåleggelse (noen som forøvrig er bibelsk («Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.» Apostlenes gjerninger 8.17)),.. men hvor de istedet gir en eller flere onde ånder (men hvor gjerne den falske arbeideren selv, tror han/hun gir Den Hellige Ånd / er selv forført).

 

 

Manifestasjoner

Noe som ser ut til å være veldig vanlig på møter med falske helbredelses-evangelister, falske apostler, falske profeter osv,.. er at det er et høyt fokus på manifestasjoner.

Den falske arbeideren legger f.eks hånda på folk,.. eller strekker f.eks ut en hand mot folk, samtidig som han/hun gjerne roper ordet «fire» (ild),.. og skal på den måten liksom komme med «Den Hellige Ånd», for at «den» skal manifistere seg i dem, etc,.. men hvor personen da altså kommer med  demoner / onder ånder, som får mer eller mindre kontroll over ulike personer, f.eks ved at de begynner å manifistere seg i dem.

Slike manifestasjoner, kan være ukontrollerbar risting, ustoppelig latter (som de gjerne kaller for «holy laughter» / «hellig latter»), at en blir som full (som de gjerne kaller for «drunk in the spirit» / «full i ånden»), rare hodebevgelser, og ulike andre kroppsbevegelser. Slike manifestasjoner, kan en også finne innen det alternative (f.eks i New Age) (som er noe som bibelen også advarer imot).

I andre tilfeller, kan åndene påføre personer stor smerte, når den falske arbeiderene f.eks legger hendene på de (så de kan gryle / skrike av smerte).

Noe annet som er vanlig,.. er at åndene kan få folk til å falle ned på gulvet, en etter en (gjerne bakover (hvor noen står og tar imot)),.. hvor de kan bli liggenes en stund før de kommer seg opp igjen (folk kan også bli bært ut i biler for å bli kjørt hjem,.. siden de  ikke  alltid kommer seg opp igjen på egenhånd).

Mange som er på møtet er forført til å tro at det er «Den Hellige Ånd» som gjør disse tingene,.. (og har altså inntrykk av at det er vanlig, at de falske arbeiderene er forført til å tro det samme).

 

Men, også på ekte helbredelses-møter osv, kan en se demoniske manifestasjoner,.. gjerne først og fremst gjerne når en skal drive demoner ut av folk,.. hvor en eller flere demoner da kan begynne å rive og slite i personen,.. til den/de til slutt mister taket på personen og blir drevet helt ut.

«En i folkemengden svarte ham: Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som er besatt av en stum ånd.

Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplene dine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det.

Han sa da til dem: Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg!

De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg og frådet.

Og han spurte hans far: Hvor lang tid har det vært slik med ham? Han svarte: Fra barndommen av.

Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.

Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.

Straks ropte guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro!

Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham!

Da skrek den høyt og slet hardt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa: Han er død.

Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp.» Markus 9.17-27

 

«Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem.

De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegnene han gjorde.

For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet.

Og det ble stor glede der i byen.» Apostlenes gjerninger 8.5-8

 

Men, demoner / onder ånder, drives ofte ut på et blunk, uten noen form for manifestasjoner.

«En sabbat holdt han (Jesus) på å lære folket i en av synagogene.

Og se, det var en kvinne der som hadde hatt en vanmaktsånd i atten år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp.

Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: Kvinne, du er løst fra din vanmakt.

Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud.» Lukas 13.10-13

 

«Da det var blitt kveld, brakte de til ham (Jesus) mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han,

for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja (Jesaja 53), som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Matteus 8.16-17

 

 

Ikke alt en ser av rare kropps-bevegelser osv på slike møter med falske arbeidere, er demonisk. Det er helt vanlig, at demoner / onde ånder,  ikke  får tak på alle i møte-lokalet. Men ulike personer kan da tro, at det er noe galt med seg (siden han/hun tror det er «Den Hellige Ånd» som manifisterer seg i andre,.. men hvor ingen ting skjer med en selv),.. og så kan noen begynne å etterligne manifestasjonene.

 

 

Falske profetier, falsk tungetale, mm

Flere av de falske arbeiderne, kaller seg for profeter, mm,.. men kommer med falske profetier,.. enten at de selv dikter opp noe, og/eller at åndene gir dem noen falske profetier.

«Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.» Matteus 24.11

«… Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.» 1 Johannes brev 4.1

 

Falsk tungetale er også vanlig,.. hvor onde ånder etterligner det Den Hellige Ånd kan gjøre, med å tale et ukjent språk igjennom en person, og hvor en annen får tydningen (andre ganger, kan det hende at bare noen gjør seg til,.. men hvor vanlig det er og ikke, kjenner jeg for lite til pr idag).

Også innen ulike avguds-retninger, som f.eks buddisme, hinduisme, osv,.. er det tungetale (men hvor det altså er onde ånder, som taler et ukjent språk igjennom ulike personer).

 

Ellers er det også vanlig, at de falske arbeiderene, kan få «kunnskaps-ord» direkte ifra åndene, når de f.eks legger hendene på en.

Slike «kunnskaps-ord», kan være ulike ting som de onde åndene vet om en (f.eks ulike sykdommer og problemer en har, og/eller forskjellige positive ting en gjør (f.eks i ens kristne liv)),.. og så kan de onde åndene fortelle dette til en via noens tungetale, eller direkte via den falske arbeideren,.. hvor en får informasjon om seg som en ser stemmer, og som gjerne er positiv,.. og hvor en skjønner at personen som gir en informasjonen, ikke så lett kunne vist dette på egenhånd).

Dette er en av måtene de onde åndene kan bruke, for å forføre folk på.

 

Andre ganger, så er nok slike «kunnskaps-ord», en blanding av ekte informasjon, og falsk informasjon om en (med det hensyn å ødelegge for en direkte).

Og andre ganger, er nok alt av slike kunnskaps-ord falskt.

(Og jeg vil tro at det er vanlig, at den falske arbeideren kan blande inn litt falskt, på egen hånd også,.. og/eller forsøke å tippe på ekte ting eventuelt).

 

 

Når dette er sagt,..  både profetier, tungetale, og at Den Hellige Ånd taler til personer på forskjellige måter, er bibelsk,.. så ulike ekte kristne, kan få ekte profetier, ekte tungetale, og en annen ekte tydning av tungetalen,.. ekte kunnskaps-ord, ekte syner, osv.

«Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.» Apostlene gjerninger 19.5-6

 

«Da sa Ånden (Den Hellige Ånd / Guds Ånd) til Filip: Gå dit bort og hold deg nær til den vognen!

Filip løp da borttil, og hørte at han leste profeten Jesaja, og sa: Skjønner du det du leser?

Han svarte: Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Filip stige opp og sette seg sammen med ham.» Apostlenes gjerninger 8.29-31

 

«Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.« Apostlenes gjerninger 2.17

 

 

Forvridd lære er vanlig

En forvridning av bibelens lære, er også vanlig hos de falske arbeiderene,.. med en blanding av ekte og falskt.

Den type feil de kan forkynne, kan ofte være av en type feil som veldig tydelig strider imot bibelen (og som de fleste ekte evangelister, bibel-lærere, og andre kristne med nok bibel-kunnskap på området,.. vil ta avstand ifra, eller stusse på inntil de får undersøkt ting mer). Men for de som har mindre bibel-kunnskap på det aktuelle området, vil det selvfølgelig være lettere å bli forført,.. og det er også vanlig, at de misbruker bibelvers (bruker de på feil måte) når de forsøker å forfører folk.

Noe som også er vanlig, er at de forsøker å overbevise tilhørerne, at det er galt å undersøke om forkynnelsen er rett, og å stille spørsmål ved forkynnelsen (stikk i strid med sunn fornuft, og stikk i strid med hva bibelen sier om dette).

 

«Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge.

Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.» Apostlenes gjerninger 17.10-12

 

«Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestakene av gull:

Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.» Johannes Åpenbaring 2.1-2

 

 

«For vi er ikke, som mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.» Paulus (apostel), i 2 Korinterbrev 2.17

 

Legg merke til følgende i bibelverset under; «får en annen ånd» (hvor de falske arbeiderene, som sagt kan gi folk en demon / ond ånd, når de skal gi «Den Hellige Ånd»).

«Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.

For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne.» 2 Korinter brev 11.3-4 (brev fra Paulus (apostel), til menighetene i Korint)).

«For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler.

Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!

Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.» 2 Korinterbrev 11.13-15

 

«Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,

skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.» Galaterbrevet 1.6-7 (Paulus brev til menighetene i Galatia).

 

 

Hvordan har de komt inn i disse tingene?

Noen av dem har komt inn i dette, ved å gå ett eller flere år på «bibelskole» i Norge eller i utlandet, som har høy fokus på helbredelser og det overnaturlige,.. men hvor «bibelskolene» er innvolvert i det falske innen «helbredelse» osv, og en gjerne mer eller mindre forvridd bibel-lære.

Andre har tatt mer kortere «bibelskoler» / kurs, og der blitt forført inn i ting.

Mens andre igjen, har fått opplæring i egen menighet, hvor f.eks gjeste-forkynnere har komt inn i en menighet med falske ånder, og en mer eller mindre forvridd bibel-lære.

 

 

Er det vanlig, at ekte kristne blir forført til å gjøre falske helbredelser, osv?

Hvor vanlig det er og ikke, kjenner jeg for lite til, til å uttale meg så mye om.

Men det er iallefall vanlig, at ekte kristne blir forført av falske «evangelister», falske «apostler», falske «profeter», og andre falske «kristne» innen helbredelse,.. hvor de søker forbønn m/håndspåleggelse hos dem, og dermed kan få demoner / onder ånder i seg (som ødelegger for dem på forskjellige måter),.. osv.

Det er også vanlig, at ekte kristne, går på «bibelskoler», som er innvolvert i falsk helbredelse og undervisning (blanding av ekte og falskt), (hvor en altså har slike «bibelskoler» i Norge også).

 

«… falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» Jesus sitert, i Matteus 24.24

 

 

Hvordan lettest mulig, skille mellom det falske og det ekte?

Jesus sier, at en skal se på fruktene. Se om fruktene de kommer med, er gode eller dårlige.

«Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.

På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?» Jesus sitert, i Matteus 7.15-16

 

 

Manifestasjoner

Noe som er vanlig med falske «evangelister», falske «apostler», falske «profeter», osv,.. er at de søker å fremkalle manifestasjoner i folk (risting, rare bevegelser, bli som full, hvor de eventuelt snakker om å bli «drunk in the «Spirit»» / «full i «Ånden»»,  osv),.. og hvor de sier, at dette er «Den Hellige Ånd»,.. samt at det er vanlig at mange på møtet søker slike manifestasjoner.

Men en ekte helbredelses-evangelist osv, vil som regel skjønne at dette er demoniske manifestasjoner,.. og dermed begynne å drive ut demonen eller demonene, hvis det skulle oppstå noen slike manifestasjoner (personlig har jeg mest erfaring med, at demoner / onde ånder drives ut uten at de får manifistert seg,.. men manifestasjoner er altså noe som kan skje).

Ofte roper de som går i falske åndskrefter, ordet «fire» (ild), når det de skal fremkalle manifestasjoner i folk,.. men det varierer hva de sier og ikke.

 

(Se eventuelt mer om manifestasjoner, lenger oppe i teksten).

 

 

Ramler bakover, en etter en

Noe annet som er vanlig innen det falske, er at folk ramler på gulvet, en etter en,.. gjerne bakover (hvor noen tar imot dem),..hvor den falske arbeideren forsøker å få folk til å ramle i gulvet, vha åndskreftene han/hun operer i (men han/hun kan også fysisk dytte litt på folk),.. og hvor det er vanlig at flere av de fremmøtte søker dette. Også her er det vanlig, at den som går i falske åndskrefter, ofte roper ordet «fire» (ild), når han/hun skal komme med åndskreftene (men igjen, varierer hva de sier og ikke).

Når folk først ha ramlet i bakken, kan de bli liggenes en stund (av og til i noen timer).

Men som sagt,.. også på ekte helbredelses-møter, kan folk gå i bakken,.. når en skal kaste ut demoner / onder ånder av folk, hvor en eller flere demoner kan rive og slite i personen, før en får drevet den/de helt ut (Markus 11.25-27). (Men ofte drives demoner ut på et blunk, uten at de får manifistert seg).

 

 

Fire-tunnels

Noe som kalles «fire tunnel» (ild-tunnel), er også vanlig innen det falske,.. hvor folk stiller seg i to rekker,.. og hvor andre skal gå imellom rekkene, for at de som står der skal legge hendene på dem, for å skulle overføre åndelige kraft osv,.. men hvor de altså kommer med demoniske krefter (hvor de fleste av dem, nok selv  ikke  er klar over det) ,.. og hvor flere av dem som få lagt hender på seg, får ulike demoniske manifestasjoner (f.eks ukontrollerbar risting, kraftige rykk i kroppen, osv).

 

 

Påføring av smerte direkte

Noe som også kan skje (men som gjerne skjer mindre ofte),.. er at en falsk arbeider direkte, ved åndskreftene, påfører noen personer i forsamlingen stor smerte,.. hvor ulike personer kan gryle / skrike av smerte, når den falske arbeideren f.eks gjør håndspåleggelse, eller f.eks strekker ut handa mot dem (uten å berøre dem fysisk), og samtidig som han/hun eventuelt sier ordet «fire» (ild),.. og hvor en gjerne kan se at den falske arbeideren liker å påføre dem smerten.

 

Men som sagt,.. også ved utdrivelse av demoner / onde ånder,.. kan det skje at åndene river og sliter i personen (før de til slutt mister grepet og blir drevet helt ut).

«Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem.

De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegnene han gjorde.

For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet.

Og det ble stor glede der i byen.« Apostlenes gjerninger 8.7-8

 

 

«Informere» ved smerte og problemer

Noe som ser ut til å være vanlig innen det falske, er at ulike personer har blitt lært opp til at «Den Hellige Ånd» kan påføre dem f.eks smerte og andre plager, for å på den måten skulle informere dem om at noen i forsamlingen osv har problemer på en bestemt plass i kroppen (f.eks at en person får smerte i kneet sitt, og dermed sier at det er noen i forsamlingen, som har problemer med et kne), og at han/hun kan komme fram for å bli bedt for m/håndspåleggelse,.. men hvor det er onde ånder som påfører personen smerte og plager.

 

 

Falsk helbredelse

Det er  ikke  alltid de falske arbeiderne, legger opp til å fremkalle manifestasjoner ol. i folk. Ofte kan de legge opp til et roligere opplegg, som ligner mer på det ekte helbredelses-evangelister gjør,.. hvor de «bare» ber for ulike sykdommer, gjerne med håndspåleggelse, osv.

Men, de kommer som sagt  ikke  med ekte «helbredelse». De falske åndskreftene kan som sagt få sykdom og plager til å forsvinne (for å forføre folk),.. men de lager også ett eller flere nye problemer for personen (f.eks kort tid etter), som totalt sett er større enn problemet som ble fjernet,.. slik at frukten totalt sett blir dårlig.

Slike nye problemer, kan f.eks være en eller flere nye sykdommer, psykiske problemer (f.eks angst), smerte i kroppen, søvn-problemer,.. osv osv.

 

Men, også når en blir bedt for av ekte hebredelses-evangelister osv,.. kan en like etter, eller kort tid etter, av og til bli verre, for så å raskt bli bedre.

Det har med å gjøre, at hvis noen sykdommer og plager er forårsaket av onde ånder,.. så er det  ikke  alltid de forlater personen umiddelbart ved bønn, håndspåleggelse, osv,.. og da kan de begynne å belaste personen på ulike måter (f.eks med kvalme, smerte, osv),.. inntil de til slutt mister grepet på personen og forlater personen f.eks etter noen minutter, timer, eller etter noen få dager (men i utgangspunktet drives demoner / onder ånder ut momentant (uten at de får belastet en noe)).

 

 

Studer personen

Studer selve personen, som skal be fram helbredelser osv. Virker personen til å være en mild person? (og dermed god på bunnen),.. eller virker personen å være hard på bunnen? (dvs, mer eller mindre ond på bunnen), og hvor personen gjerne spiller mild (falsk mildhet).

Om en person er god eller ond på bunnen (er en god eller ond sjel), trenger  ikke  å være lett å vurdere,.. og en kan lett bomme,.. men jo mer erfaring en får, jo lettere blir det. Men noen personer er vanskeligere å vurdere enn andre.

 

«Hold øye med hundene! Hold øye med de onde arbeidere! …» Filemons brev 3.2

 

Hvordan er undervisningen?

De falske arbeiderne, kommer som sagt ofte med en mer eller mindre forvridd bibel-lære, med en blanding av ekte og falskt.

Nå kan forøvrig alle forkynnere si noe mer eller mindre feil i en tale (men hvor talen totalt sett likevel kan være god,.. hvor det viktigeste og meste var rett). Men den type feil forkynnelse som er vanlig hos falske arbeidere,.. er av en type feil som mer tydelig strider imot bibelen,.. og som de fleste evangelister, bibel-lærere, og andre kristne, som har endel bibel-kunnskap innen det aktuelle emnet,.. mer eller mindre lett vil skjønne er feil, eller stusse litt på inntil de får undersøkt ting mer.

 

«Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.» Apostlenes gjerninger 17.11

 

«Jeg (Paulus) vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden (flokken).

Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene (kristne) etter seg.

Våk derfor …» Apostlenes gjerninger 20.29-31

 

 

Flere måter å vurdere ting på

Punktene ovenfor er  ikke  ment som noen utfyllende liste,.. men ulike ting en kan se etter, når en skal vurdere om noen kommer med ekte eller falske åndskrefter.

Det finnes nok mange ulike ting, som er typisk for det falske.

 

I korte trekk

I korte trekk, for å vurdere om noe er ekte eller ikke,.. se hvor godt ting harmonerer opp mot ting som; fred, frihet, kjærlighet, mildhet, godhet, osv.

 

«… Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse…» Galaterne 5.22-23 (Bibelselskapet)

 

«… lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.» Efeserne 5.9

 

 

Hva gjør en, hvis en har vært til noen som går i falske åndskrefter for å få helbredelse osv?

Hvis en har søkt helbredelse og hjelp, hos en falsk helbredelses-evangelist, falsk profet, osv,.. eller hos noen andre som går i falske åndskrefter,.. så er det en veldig stor sjanse, for at en har fått en eller flere demoner / onde ånder i kroppen. Men,  ikke  nødvendigvis,.. for hvis en har tro til at Gud beskytter en mot onde ånder, da vil en i utgangspunktet være beskyttet mot at de kan ta bolig i ens kropp, eller plage en på andre måter (Markus 11.22-24).

Men veldig mange, mangler en slik tro,.. og da vil onde ånder kunne ta bolig i ens kropp, eller plage en på andre måter,.. f.eks hvis en har søkt helbredelse og hjelp hos noen som går i falske åndskrefter.

 

 

Å be dem vekk selv

For å bli kvitt onde ånder som en har fått i kroppen, eller som plager en på andre måter, kan en be om at Gud setter en fri fra dem,.. men for at ens bønn skal ha effekt, må en ha tro til at Gud i utgangspunktet setter en fri fra onde ånder (hvis en mangler denne troen, vil  ikke  ens bønn gi noen virkning).

 

«Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud!

Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet (f.eks et problem stort som et fjell): Løft deg og kast deg i havet! – og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje.

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Markus 11.22-24

 

«Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Markus 9.22-23

 

Mer om å be vekk onde ånder, sykdom og plager, i artikkelen; Helbredelse og hjelp, ved egen bønn

 

 

Å la noen andre be en fri

Hvis en  ikke  har tro til at Gud i utgangspunktet setter en fri fra onde ånder, ved egen bønn,.. kan en kristen be for en, og/eller gjøre håndspåleggelse, for at en skal bli fri ifra eventuelle onder ånder. Men, også her må det være tro til at Gud i utgangspunktet setter en fri,.. enten at en selv har den troen,.. eller at den som ber og/eller gjør håndspåleggelse på en har den troen, og hvor troen hans/hennes er sterk nok, til å klare å kompensere for ens eventuelt manglende tro (jo mindre eventuelt manglende tro det må kompenseres for, jo lettere å kompensere).

 

«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.

… På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» Jesus sitert, i Markus 16.17-18

 

Pr idag, er det forøvrig  ikke  så mange kristne (inkludert blant evangelister og andre forkynnere), som har den nødvendige troen, til å be folk fri ifra sykdom, plager og onde ånder. (De fleste eller alle kristne, tror at Gud kan helbrede og hjelpe,..men en slik tro holder ikke desverre. Det må være tro til at Gud i utgangspunktet også gjør det, for å kunne be fram helbredelse og frihet).

 

Mer om å bli bedt fri ifra sykdom, plager, onde ånder, mm, i artikkelen; Om helbredelse ved forbønn, håndspåleggelse, mm

 

 

Dåp

Hvis en ikke  er døpt,.. da kan det se ut som, at en  ikke  alltid kan bli bedt helt fri ifra onde ånder (f.eks at en får bedt ut en eller flere onder ånder, før en er døpt,.. og så får bedt ut den (eller de) siste, etter en er døpt).

 

Ved dåp, døpes ens legeme / kropp, til Kristi legeme (for at ens synde-legeme skal få del i Jesu død, begravelse, og oppstandelse). På den måten, blir en rettferdiggjort ifra den såkalte arvesynden (fra syndefallet (Adam og Eva), 1 Mosebok kap 3),.. og når ens legeme er rettferdiggjort ifra arvesynden, blir det vanskeligere for onde ånder å forbli i ens legeme / kropp.

En dåp, skjer ved at ens legeme / kropp, blir dykket ned i vann av en kristen, for dåp til Kristus (bli ikledd Kristus).

 

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?

Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.

For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.

Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.

Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.

For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham.

For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud.

Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.» Romerne 6.3-11

 

«For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.» Galaterne 3.27

 

For å lese mer om dåp, se artikkelen; Dåp

 

 

 

Ivar M Tysse – 2020