Bibelen advarer mot det alternative (ting som såkalt healing, New Age, mindfullness, osv)

Som kristen, og som evangelist, vet jeg at åndeverden er ekte,.. og at ting som såkalt healing, New Age, sjamanisme, osv,.. ikke er harmløst.
Bibelen beskriver slike ting bl.a som trolldom,.. og er noe som involverer urene/onde ånder.

 

Selv om en kan få hjelp til ulike ting på denne måten,.. vil en totalt sett tape på det,.. og en kan også få livet sitt skikkelig ødelagt pga slike ting.

Dette pga at kraften i disse tingene, kommer fra onde ånder (tidligere falne engler, som ble kastet ut av himmelen (se Joh Åp 12.9)).

 

Når Jesus gikk her på jord, satte han folk fri som var plaget av slike ånder.
Og, han gav også de som tror på ham, bl.a makt til å sette folk fri fra slike onde ånder.

 

Andre ting som involverer slike ånder,.. er bl.a yoga (som bygger på hinduismen,.. hvor bl.a ulike stillinger er utformet for å tilbe hinduiske guder, og ulike øvelser i yogaen (bl.a puste-teknikker) som har blitt laget for å åpne såkalte «energi-punkter» i kroppen, for å åpne det såkalte «tredje øyet», for inngang til åndeverden),.. mindfulness (som også bygger på hinduismen),.. samt at mange andre former for såkalt alternativ behandling involverer slike ånder.

 

Mange av utøverene i slike ting, er ikke klar over at det er onde ånder de er i kontakt med (men gjør det i god tro for å hjelpe andre).
Og i andre tilfeller (som f.eks yoga), trenger nok ikke instruktøren en gang å være klar over, at øvelsene har blitt laget for å åpne seg for ånder.

 

 

«Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker.
Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann.
Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde.
For hver den som gjør slikt, er en vemmelse for Herren. Og for disse vemmelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg.
Ustraffelig skal du være for Herren din Gud.» 5 Mosebok 18:9-13

 

 

«De var kommet for å høre ham (Jesus) og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder, ble helbredet.» Lukas 6.18

 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far.» Jesus sitert, i Johannes 14.12

 

«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder …» Jesus sitert, i Markus 16.17

 

 

Hvis en har vært mer eller mindre innvolvert i det alternative, er det stor sannsynlighet, for at onde ånder har tilgang til å ødelegge mer eller mindre for en.

Slike ånder, kan ta bolig i ens kropp (og må da kastes ut i Jesu navn),.. men de kan også ta bolig eller knytte seg til ens hus (og må da kastes ut av huset på samme måte).

De kan også knytte seg til en via ting en eier, som en har brukt ifm utøvelse av åndelige øvelser,.. men slike tilknytninger, kan nok brytes, med å kaste disse tingene.

Ulike ånder, plager folk på ulike måter,.. og med ulik styrke fra ånd til ånd.

En kan f.eks bli plaget med smerte, og noen kan nok bli påført sykdom, de kan belaste en psykisk / bidra til psykiske problemer,.. osv osv.

 

 

For å få frihet fra slike ånder, og/eller få helbredelse og hjelp til andre ting,.. kan en bli bedt for, og/eller få håndspåleggelse, av en kristen,..for hjelp i Jesu navn.

«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.

… På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» Jesus sitert, i Markus 16.17-18

Mer om hvordan dette fungerer, i artikkelen «Om helbredelse ved forbønn, håndspåleggelse, mm.»

 

Men, en kan også henvende seg direkte til Gud, for å bli fri onde ånder, og for helbredelse og annen hjelp.

Mer om hvordan det fungerer, i artikkelen «Helbredelse og hjelp, ved egen bønn»

 


Vitnesbyrd

Legger til en lenke, til en avis-artikkel, om ei som var innvolvert i ulike alternative ting (bl.a yoga og New Age),.. ulike belastninger hun hadde mens hun var innvolvert i dette,.. og som ble fri fra disse belastningene, når hun senere søkte Jesus, og gikk vekk ifra det alternative.